Fundacja Zamek Królewski
Jesteś tutaj:

Fundacja Zamek Królewski

Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach, została ustanowiona w maju 1998 roku, aby realizować działania w zakresie ochrony zabytków, promować działalność artystyczną oraz realizować zadania zmierzające do utworzenia na Zamku Muzeum Niepołomickiego. Zgodnie z zapisami statusu, fundacja prowadzi również działalność gospodarczą, z której dochód w całości przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. W zakresie gospodarczym, fundacja zajmuje się wynajmowaniem pomieszczeń lub części zamku na cele komercyjne, organizacją i obsługą ruchu turystycznego, prowadzeniem działalności marketingowej, kulturalnej oraz szkoleniowej. Od stycznia 2007 na terenie zamku działa luksusowy hotel wraz z centrum konferencyjnym pozostający pod zarządem prezesa Fundacji Barbary Ptak. Prowadząc działalność gospodarczą, Fundacja może udźwignąć wysokie koszty utrzymania XIV wiecznego zabytku klasy “0” jakim jest niepołomicki zamek.

Celem statutowym Fundacji  Zamek Królewski w Niepołomicach jest:

 1. Utrzymanie i zachowanie Zamku Królewskiego w Niepołomicach i jego otoczenia dla przyszłych pokoleń.
 2. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony zabytków.
 3. Utworzenie na terenie Zamku Centrum Kulturalnego promującego artystów i działalność artystyczną.
 4. Podejmowanie działań zmierzających do utworzenia na Zamku Muzeum Niepołomickiego.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie i finansowanie prac remontowych i renowacyjnych oraz działań zmierzających do odrestaurowania obiektu.
 2. Finansowanie zakupów wyposażenia i eksponatów Zamku.
 3. Upowszechnianie wiedzy historycznej a także współczesnej o Zamku.
 4. Organizowanie szkoleń, sympozjów oraz realizację programów edukacyjnych w ramach Centrum Kongresowo – Konferencyjnego działającego na Zamku.
 5. Utworzenie na Zamku Muzeum Niepołomickiego.
 6. Organizację, prowadzenie i finansowanie w całości lub części imprez kulturalnych, promocyjnych związanych z Zamkiem i Ziemią Niepołomicką.
 7. Tworzenie, utrzymywanie oraz finansowanie terenów zielonych w otoczeniu Zamku.